O nás

Jde o aktivitu rodičů dětí z MŠ Proškovo náměstí 6 v Brně - Maloměřicích. Cílem našich stránek je podělit se o informace ze školky s ostatními rodiči a pokusit se přenést nástěnku v šatnách na smysluplné místo. 

POKUD MÁTE ZÁJEM BÝT INFORMOVÁNI O DĚNÍ V MŠ A SPOLUROZHODOVAT O VÝDAJÍCH, TÝKAJÍCÍCH SE MŠ, OZVĚTE SE NA E-MAIL, ZADÁME VÁS DO DATABÁZE.

„Vše, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské školce.“

(Neobyčejné přemýšlení o obyčejných věcech, Robert Fulghum)

Stránky rodičů pro rodiče. Pokud chcete přispívat neváhejte nás kontaktovat.

 

STANOVY SDRUŽENÍ, ZÁSADY HOSPODAŘENÍ A PLÁN ČINNOSTI VIZ NÍŽE:

Klub rodičů Maloměřice, z.s.,

V únoru 2012 bylo při naší MŠ založeno sdružení rodičů (dříve SRPŠ) s názvem Klub rodičů Maloměřice, o.s.

V roce 2015 proběhla změna občanského sdružení na zapsaný spolek, s tím související změna názvu - Klub rodičů Maloměřice, z.s. a také změna Stanov v souladu s novým Občanským zákoníkem.

Adresa: Proškovo nám. 150/6, 614 00 Brno, IČO: 227 51 777

Kontaktní osoby:

Předseda sdružení: Lenka Marušová, tel. 777 627 681

Místopředseda sdružení:

Hospodář sdružení:

Číslo účtu:  2800 241 370 / 2010

Kontaktní e-mail: rodice.malomerice@seznam.cz

Prosíme rodiče všech dětí, které navštěvují tuto MŠ, aby se stali členy sdružení rodičů!!!

Prosíme o vyplnění přihlášky a uhrazení 50,- Kč / roční příspěvek (můžete uhradit dohromady s příspěvkem na kulturu).

Vyplněné přihlášky odevzdejte, prosím, přímo ve třídách paním učitelkám.

Členové sdružení Klubu rodičů Maloměřice se mohou aktivně podílet na činnosti sdružení, při akcích pořádaných školkou spolu s rodiči, rozhodovat o činnosti sdružení, kulturních akcích apod. a kontrolovat činnost sdružení.

Cílem sdružení je navázat užší spolupráci nejen se školkou, ale i mezi sebou navzájem.

PLÁN ČINNOSTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 je plánována úzká spolupráce s MŠ Proškovo náměstí 150/6, Brno – Maloměřice (dále jen MŠ), která bude jako doposud spočívat zejména v následujících činnostech:

-          aktivní spoluúčast na pořádání akcí typu: školní besídky, čarodějnice, pečení perníčků, dlabání dýní, velikonoční jarmark, den dětí, pasování prvňáčků, vytváření tabla budoucích prvňáčků apod.

-          podpora zájmových kroužků v MŠ (zejména plavání, angličtina, výtvarné a pohybové činnosti apod.)

-          spravování kulturního fondu MŠ

-          aktivní pomoc při správě objektu a vybavení MŠ (brigády typu montování či stěhování nábytku apod.)

-          získání příp. dotací na mimoškolní školní akce (výlety, den dětí apod.), na vybavení mateřské školy (hračky, knihy, nábytek, herní prvky do interiéru i ven na zahradu, příp. kopírka či jiné zařízení nutné pro provoz MŠ)

-          aktivní podpora pro spolupráci MŠ s mateřskou školou na Cihelní, se Základní školou Hamry 12, Brno, s Domovem důstojného stáří, s Úřadem městské části Brno – Maloměřice a Obřany a s dalšími organizacemi působícími v naší městské části (Dobrovolní hasiči, Skauti, ZUŠ Vranovská, Sokol, Orel, Klub dětí Kulička apod. – aktivní spoluúčast na hodech, dni dětí apod.)

-          pořádání či spolupořádání bazárku dětských potřeb a podobných akcí (dle zájmu rodičů)

 

STANOVY SPOLKU - viz zde Nove stanovy_2014.doc (80896)

 

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ - viz zde zasady_hospodareni_KRM.doc (73728)