MŠ Proškovo náměstí 6

Vítejte na stránkách naší mateřské školy, které administrují rodiče ze spolku rodičů -
Klub rodičů Maloměřice, z.s.

Více info - viz sekce " O NÁS"

 

Aktuálně

Ve čtvrtek 7.9.2017 v 15:30h proběhne v jídelně MŠ informativní schůzka pro rodiče. Jako obvykle nás paní ředitelka seznámí s organizačními záležitostmi, možnostmi kroužků pro děti apod.

Prosíme všechny rodiče o včasné zaplacení příspěvku do kulturního fondu (viz informace níže). Každé dítě dostalo také do košíčku v šatně letáček se základními informacemi a přihlášku ke členství v našem Klubu. Rodiče, kteří už byli v minulosti členy KRM, nemusí přihlášku znovu vyplňovat, stačí pouze zaplatit členský poplatek ve výši 50Kč pro letošní školní rok. Nové rodiče prosíme o vyplnění přihlášek a jejich odevzdání ve třídách. Příspěvek do kulturního fondu se platí za každé dítě - 1000Kč/rok, členský poplatek 50Kč je za člena, tzn. v případě že máte v MŠ 2děti a chcete být zároveň členem Klubu, je potřeba poslat platbu ve výši 2050Kč/rok.

 

Pro aktuální informace o dění ve školce a akcích, prosím sledujte oficiální stránky MŠ: www.msprosnam.malomerice.cz, o které se pečlivě stará paní Hromadová. Kromě informací o aktuálních akcích ve školce, tam naleznete i podklady ke všem platbám, organizační info a např. i aktuální jídelníček...

 

Aktuálně hledáme do vedení Klubu rodičů Maloměřice, z.s. nové maminky/tatínky. Kdo z Vás by se chtěl aktivně podílet na dění ve školce, prosím ozvěte se na náš email - rodice.malomerice@seznam.cz a já Vám pošlu bližší informace, nebo si domluvíme schůzku. Případně další informace u paní ředitelky. Jedná se především o správu kulturního fondu a výpomoc s akcemi pořádanými ve školce (příprava občerstvení na besídky), výběr dárků pro děti od Mikuláše apod.

Příspěvek na kulturu pro školní rok 2017/18

Číslo účtu:  2800 241 370 / 2010

Prosíme rodiče všech dětí v MŠ, aby zaplatili příspěvek na kulturní fond, který činí 1000Kč/dítě/rok nejpozději do konce září 2017.

Částku, prosím, zašlete na účet spolku rodičů č. 2800 241 370 / 2010, jako variabilní symbol uveďte variabilní symbol Vašeho dítěte pro školné, do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte.

Platbu je možné rozdělit do dvou splátek - 500Kč za 1.pololetí uhradit v září 2017 a 500Kč za druhé pololetí uhradit v lednu 2018. Pokud máte individuální požadavky nebo dotazy k platbě, kontaktujte nás emailem - rodice.malomerice@seznam.cz.

 


VÝŠI PŘÍSPĚVKU DO KULTURNÍHO FONDU STANOVILO VEDENÍ MŠ NA ZÁKLADĚ SVÝCH PŘEDPOKLADŮ A PLÁNŮ OHLEDNĚ KULTURNÍCH AKCÍ.

Klub rodičů výši příspěvku neurčil, pouze fond spravuje, a to na základě SMLOUVY O SPOLUPRÁCI mezi MŠ a sdružením rodičů.

Dle informací z OŠMT MMB (odboru školství) - FINANCOVÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ není v kompetenci pedagogů, nemohou vybírat hotovost a vydávat účetní doklady.

 

Bankovní účet

Účet našeho spolku je TRANSPARENTNÍ. To znamená, že všechny pohyby na účtu jsou k nahlédnutí kdykoliv zde